Mødedato: 27-11-2002

Aftaler mellem Køge Kommune og en række virksomheder om tildeling af eneretter inden for Skandinavisk Transportcenter – Køge

Resumé

I forbindelse med etableringen af Skandinavisk Transportcenter Køge solgte Køge Kommune grunde fra til en række virksomheder. På grundene skulle der opføres henholdsvis et hotel, en servicestation med kiosk samt fastfoodrestaurant, et dieseltankanlæg for lastbiler, en vaskehal for lastbiler og et lakeringsanlæg for større køretøjer. Styrelsen vurderede, at de tildelte enerettigheder var konkurrencebegrænsende og dermed omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Idet der indenfor det relevante geografiskemarked fandtes konkurrerendevirksomheder, fandt rådet dog at bestemmelsen ikke var mærkbar og lukkede herefter sagen. Rådet valgte dog, overfor Køge Kommunen, at udtrykke visse bekymringer overfor lange bindingsperioder.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Ej oplyst

Samhandeler

Ikke angivet