Mødedato: 15-12-1999

Aftaler i forsikringsbranchen ikke i strid med konkurrenceloven

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at et forsikringsselskabs aftaler med en række private virk-somheder og grundejerforeninger samt en motorcykelklub ikke faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen meddelte derfor en ikke-indgrebserklæring. Konkurrencestyrelsen lagde vægt på, at aftalerne var frivillige for medlem-merne, og at virksomhederne ikke var afskåret fra at indgå lignende aftaler med andre forsikringsselskaber.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 9

Brancher

Forsikringer

Samhandeler

Ikke angivet