Mødedato: 27-10-1999

Aftalen mellem MD Foods og Konkurrencestyrelsen

Resumé

I forbindelse med fusionerne mellem MD Foods og Kløver Mælk i marts 1999 og mellem MD Foods og Arla e.k i april 2000 indgik MD Foods en “aftale” med Konkurrencestyrelsen om et sæt tilsagn, der skulle opveje de konkurrencemæssigt skadelige virkninger af fusionen. På tidspunktet for de to fusioner var der ikke fusionskontrol i Danmark, men Erhvervsministeren kunne evt. have anmodet EU-Kommissionen om at behandle fusionen, jf. EU-Fusionskontrolforordningens artikel 22, idet konkurrencestyrelsen havde identificeret en række konkurrenceproblemer ved fusionen. Det omfattede bl.a., at fusionen ville reducere mælkeproducenternes mulighed for at vælge mellem konkurrerende aftagere (mejerier) og derved skade konkurrencen upstream. Fusionen ville dog også skade mejerierne downstream ved at begrænse adgangen til råmælk. Mhp. at undgå dette afgav parterne i de to fusioner en række tilsagn, omfattende: 1. Frasalg af mejerikapacitet 2. Ingen konkurrenceklausuler ved salg af mejeriejendom 3. Vedtægtsændringer, der reducerede mælkeproducenternes leveringspligt 4. Adgang til MD Foods distributionsapparat for tredjepart 5. Forpligtelse til at sælge (og købe) mælk m.v. på engrosbasis til og fra andre mejerier 6. Forpligtelse til at sælge et standardsortiment af andre mælkeproducenter til mejerier samt 7. Optagelse af bestemmelser om mindretalsbeskyttelse i vedtægterne for mejeriforeningen. Opfølgning 24/4-2001.