Mødedato: 31-05-2000

Aftale om SuperGros’ overtagelse af SuperIndkøb skal ikke anmeldes i sin nuværende form

Resumé

Dagrofa har indsendt en forespørgsel til Konkurrencestyrelsen, om en aftale mellem SuperIndkøb A.m.b.A. og Dagrofa A/S skal anmeldes efter konkurrencelovens § 8. Ved aftalen overdrager Su-perIndkøb sin logistikfunktion, det vil sige centrallager incl. driftsmidler, driftsmateriel, varelager og medarbejdere, til Dagrofa. Aktiviteterne er siden blevet overdraget til SuperGros. I tilknytning til aftalen er indgået en såkaldt lagerhotelaftale om SuperIndkøbs samhandel med Su-perGros. Aftalen indeholder en bestemmelse om Dagrofa Total Loyalitetsbonusaftale. Som aftalen aktuelt er affattet, finder styrelsen dog ikke, at der er konkrete punkter, der er i strid med konkur-renceloven. Men hvis aftalen ændres, sådan at den kommer til at indeholde bestemmelser, som kan være i strid med konkurrenceloven, for eksempel mere konkretiserede bonusbestemmelser, skal den anmeldes efter konkurrencelovens § 8. Som aftalen mellem SuperIndkøb og Dagrofa og de om-kringliggende aftaler er udformet, og på baggrund af Dagrofas oplysninger, har Konkurrencestyrel-sen vurderet, at aftalerne ikke indeholder elementer, som er omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Aftalerne skal derfor ikke i deres nuværende formulering anmeldes efter konkurrencelovens § 8.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Supermarked/Købmænd

Samhandeler

Ikke angivet