Mødedato: 28-11-2001

Aftale om overdragelse af Falcks værdihåndteringsvirksomhed til Dansikring

Resumé

Falck A/S og Dansikring A/S anmeldte i november 1999 en aftale fra maj 1999 om overdragelse af Falcks værdihåndteringsvirksomhed til Dansikring. Da der ved aftalen blev overdraget en del af Falcks virksomhed til Dansikring, er der tale om en egentlig virksomhedsoverdragelse og dermed en fusion i konkurrencelovens forstand. Da den nuværende konkurrencelovs fusionsregler ikke var trådt i kraft, da aftalen blev indgået, kan Konkurrencestyrelsen ikke behandle selve virksomhedsoverdragelsen, men kun omkringliggende aftaler, som ikke er en direkte og nødvendig følge af virksomhedsoverdragelsen. Aftalen indeholder flere konkurrenceklausuler. Falck må for det første ikke i en periode på 5 år efter overtagelsesdagen udøve virksomhed i Danmark, som konkurrerer med de aktiviteter, der er overført til Dansikring. For det andet må Dansikring i en periode på 2 år efter overtagelsen ikke aktivt markedsføre andre produkter end værdihåndtering over for den kundemasse, som Dansikring har overtaget fra Falck. Da de 2 år dog allerede er udløbet, har styrelsen dog ikke behandlet denne klausul. Dansikring havde på overtagelsestidspunktet en meget stærk position på markedet for udliciterede værdihåndteringsydelser. Men i 2000 indtrådte en ny aktør på markedet, som hurtigt opnåede en stærk markedsposition, som virksomheden stadig har. Selvom overdragelsen af Falcks værdihåndteringsvirksomhed til Dansikring som udgangspunkt betød en væsentlig styrkelse af Dansikrings markedsposition, formåede Dansikring altså ikke at fastholde denne position. Klausulen har derfor ikke forårsaget en fastlåsning af markedet for udliciterede værdihåndteringsydelser, hvorfor Konkurrencestyrelsen har vurderet, at klausulen i det konkrete tilfælde ikke har betydet en mærkbar konkurrencebegrænsning på markedet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Værdihåndtering

Samhandeler

Ikke angivet