Mødedato: 27-09-2000

Aftale om markedsføring af tobak mellem Tobaksindustrien og Sundhedsministeriet

Resumé

Sagen vedrørte en aftale om markedsføring af tobak mellem Tobaksindustrien og Sundhedsministeriet. Styrelsen fandt, at aftalen kunne meddeles en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, da aftalen ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Tobak

Samhandeler

Ikke angivet