Mødedato: 29-05-2002

Aftale om markedsføring af IT- og telekommunikationstjenester i Ørestad

Resumé

Ørestadsselskabets anmeldelse af en aftale mellem Ørestadsselskabet og Telia vedrørende markedsføring af IT- og telekommunikationstjenester i Ørestad. I anmeldelsen blev der ansøgt om en ikke- indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 – subsidiært en fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1. Styrelsen fandt ikke, at aftalen direkte eller indirekte havde til formål eller til følge at begrænse konkurrencen på markedet ogvurderede således, at aftalen ikke var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen meddelte derfor i medfør af konkurrencelovens § 9 en ikke- indgrebserklæring for den anmeldte aftale.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet