Mødedato: 28-11-2001

Aftale om levering af økologisk mælk

Resumé

På baggrund af en anmeldelse af en leveringsaftale mellem Arla Foods og andelshaverne for økologisk mælk fandt Konkurrencestyrelsen, at udmeldelsesfristen var for lang fra leverandørernes side. Udmeldelsesfristen var 13 måneder, hvilket ville begrænse andre mejerier i at opstarte en økologisk produktion. Aftalen var derfor omfattet af KL § 6, stk. 1, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, og da betingelserne i KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, ikke var opfyldt kunne der ikke gives en individuel fritagelse. Konkurrencerådet udstedte påbud til Arla Foods om, at ændre opsigelsesvarselet for mælkeleverandørerne. Underkendt af konkurrenceankenævnet 9/1-2003 da dette ikke fandt at der forelå en sådanne negativ påvirkning af konkurrencen at konkurrencelovens § 6 var overtrådt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Mejeri (økologisk mælk)