Mødedato: 29-11-2000

Aftale om levering af halm ikke omfattet af Konkurrencelovens § 6, stk. 1

Resumé

Sagen vedrørte en aftale om levering af halm fra “Foreningen af halmleverandører til Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a.” til varmeværket. Styrelsen meddelte i juli 2000 parterne, at en sådan aftale som udgangspunkt kunne være omfattet af forbudet i Konkurrencelovens § 6, stk. 1, da aftalen er eksklusiv, men vurderet, at den eksklusive leveringsret ikke havde en sådan markedspåvirkning, at der var tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Halm

Samhandeler

Ikke angivet