Mødedato: 31-01-2001

Aftale om fælles indkøb af veterinære produkter er omfattet af konkurrencelovens § 9

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte dla, at aftalen mellem dla og Vitfoss om fælles indkøb af V-mærkede (veterinærmedicinske) produkter ikke indeholdte bestemmelser, der kunne falde ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og der kunne derfor meddeles en erklæring efter § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej