Mødedato: 31-01-2001

Aftale om boligannoncer i det af Randersegnens Ejendomsmæglerforening og Randers Amtsavis udgivne distriktsblad – Boligavisen

Resumé

Sagen omhandlede en klage fra en ejendomsmægler i Hobro vedrørende en aftale mellem Randers Amtsavis/Århus Stiftstidende og medlemmer af Randersegnens Ejendomsmæglerforening. Ifølge aftalen kunne kun medlemmer af Randersegnens Ejendomsmæglerforening annoncere i den husstandsomdelte Boligavis, der blev uddelt gratis hver onsdag i Randers og opland. Konkurrencerådet har tidligere behandlet identiske problemer og afvist, at adfærden skulle være omfattet af konkurrenceloven, idet adfærden ikke har en mærkbar negativ indvirkning på konkurrencen.