Mødedato: 29-11-2000

Aftale om billetformidling på Internettet

Resumé

Konkurrecerådet meddelte BILLETnet A/S og Scandinavia Online A/S (SOL), at dele af deres anmeldte aftale, skulle ophæves. Påbudet omfattede en bestemmelse om eneret til internet salg af BILLETnets produkter, konkurrenceklausuler samt en fastsættelse af et billetekspeditionsgebyr. Aftalen indebar, at SOL var pålagt et fast ekspeditions gebyr på kr. 10,00 pr. billet. Endvidere indebar konkurrenceklausulen, at SOL ikke måtte udvikle eller drive konkurrende virksomhed samt, at SOL ikke måtte forhandle konkurrende produkter eller tjenesteydelser, som rådet fandt omfattet af KL § 6, stk. 1. Rådet påbød fuld ophævelse af ekspeditionsgebyret og at begrænse konkurreceklausulerne til et en løbe tid på 5 år, før der kunne gives en fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Efter det af klagerne anførte fandt Konkurrenceankenævnet tillagde klagen opsættende virkning ved kendelse af 29/1-2001. Konkurrenceankenævnet ophævet afgørelsen fsv. angik ekspeditionsgebyret ved kendelse af 30/8-2001, idet man ikke mente at dette havde til formål at begrænse konkurrencen i lyset af den kontekst den indgik i. Ej heller kunne det antages at have en sådanne effekt.