Mødedato: 31-01-2001

Aftale mellem Tican og vognmændene om kørsel

Resumé

Sagen vedrørte en aftale mellem Tican og vognmændene om kørsel. Styrelsen har efterfølgende meddelt Tican, at aftalen ikke indeholdte bestemmelser der kunne falde ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og der kunne derfor meddeles en erklæring efter § 9. Vognmændenes overenskomst var gældende for 5 år, men da vognmændene kunne opsige denne med 3 måneders varsel, anså styrelsen ikke dette for omfattet af kl. § 6. Vognmændene måtte dog ikke aktivt medvirke til at slagtedyr fra Ticans leverandørkreds blev afsat til anden side.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej