Mødedato: 27-05-1998

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Resumé

Konkurrencerådet fandt ikke, at en service provision-aftale mellem Sonofon A/S og Debitel Danmark A/S kunne gives en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6 efter KL § 8, stk. 1. Rådet fandt ikke, at bestemmelserne om uopsigelighed eller mindstekøb af en vis andel af det forrige års indkøb kunne begrundes med, at det var for at sikre Sonofons investering. Samlet fandt Rådet derfor at der var risiko for en markedsafskærmning overfor andre netværksoperatører.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet