Mødedato: 28-11-2001

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en anmeldt aftale om markedsdeling af gas mellem Naturgas Midt-Nord og Aalborg Kommune var omfattet af KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Endvidere fandt styrelsen ikke, at betingelserne for en individuel fritagelse var til stede, og der kunne derfor ikke gives fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencerådet udstedte påbud om, at aftalen i sin helhed skulle ophæves, og at parterne skulle ophøre priskoordinering.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsyning (Gas)

Samhandeler

Ikke angivet