Mødedato: 29-11-2000

Aftale mellem Mega-Buy Gruppen og SaniScan A/S

Resumé

Sagen vedrørte en aftale mellem Mega-Buy Gruppen og SaniScan A/S. I anmeldelsen var der ansøgt om en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Den anmeldte aftale vedrørte SaniScan A/S’ salg af toiletsæder til Mega-Buy Gruppen, herunder generelle samhandelsforhold samt rabat- og bonusordninger. Således fik Mega-Buy Gruppen en række rabatter og bonusser, der var afhængige af varernes art og mængde. Rabatterne var ikke rettet mod tredjemands forhold. De indeholdte et vist loyalitetsskabende element, men indeholdte i øvrigt ingen konkurrencebegrænsninger som omhandlet i konkurrencelovens § 6, stk. 1 .Konkurrencestyrelsen havde heraf meddelt ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Badeværelsesartikler

Samhandeler

Ikke angivet