Mødedato: 16-06-1999

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler

Resumé

Ved vurderingen af en konkurrenceklausul indeholdt i en anmeldt købsaftale imellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S, fandt Konkurrencestyrelsen, at dele af klauslen gik længere, end hvad EU-praksis tilladte, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9 da aftalen derfor var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Desuden fandt styrelsen ikke, at der var grundlag for at give aftalen en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencerådet udstedte herefter påbud til partnerne at ophæve de dele af konkurrenceklausel som gik længere end hvad EU-praksis gav tilladelse til.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Byggematerialer (træ)

Samhandeler

Ikke angivet