Mødedato: 25-11-1998

Aftale mellem Dansk Skovforening og Danske Træindustrier om fastsættelse af vejledende priser for råtræ

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at et aftale kompleks mellem de to modstående brancheforeninger, Dansk Skovforening og Dansk Træindustri, var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserkæring efter KL § 9. Dette skyldtes, at aftalekomplekset indeholdte bestemmelser om udsendelse af vejledende salgspriser på råtræ, hvilket rådet mente ville uniformere prisen på råtræ. Der kunne heller ikke gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, i aftalekompleksets nuværende form. En vertikal aftale der bliver vedtaget af to horisontale organisationer. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse af 15. november 1998 med den ændring, at fristen for efterkommelse af påbuddet blev udskudt til den 1. januar 2000. Konkurrencerådet havde fundet, klagernes udsendelse af fælles vejledende priser på råtræ samt udsendelse af grønne respektive gule priser på råtræ er konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1.