Mødedato: 26-01-2000

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Resumé

Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) anmeldte en samarbejdsaftale indgået med Ældre Sagen. Konkurrencestyrelsen fandt, at afta-len efter de forhold, som Konkurrencerådet havde kendskab til, ikke faldt ind under for-buddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der kunne gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens § 9. Der blev lagt vægt på, at afta-len ikke havde en sådan markedspåvirkning, at der var tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, og at Codan Forsikring ikke indtog en dominerende stilling på det relevante marked.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet