Mødedato: 17-06-1998

Aftale mellem BRFkredit, Realkredit Danmark og Nykredit

Resumé

Konkurrencerådet fandt ikke, at en aftale mellem BRFkredit, Realkredit Danmark og Nykredit omhandlende den prioritetsmæssige fordeling af reservefondslån var omfattet af forbuddet i KL § 6, hvorfor der kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Lånetypen kunne ikke længere gives, og det var forventet at de sidste lån af den type aftalen omhandlede, ville være afviklet inden for 2-3 år.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet