Mødedato: 28-11-2001

Aftale mellem BRFkredit a/s og Firstviewbank.com om henvisning på privatkundeområdet

Resumé

Sagen vedrørte en aftale mellem BRFkredit a/s og Firstviewbank.com om henvisning på privatkundeområdet. Konkurrencestyrelsen meddelte i den anledning BRFkredit A/S, at aftalen med Firstviewbank.com om formidling af realkreditlån. ikke faldt ind under forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der fandtes derfor ikke grundlag for at udstede påbud i medfør af lovens § 6, stk. 4, jf. konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Samhandeler

Ikke angivet