Mødedato: 29-05-2002

Aftale mellem BRFkredit a/s og Århus Andelskasse om formidling på privatkundeområdet

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte BRFkredit A/S, at aftalen med Århus Andelskasse om formidling af realkreditlån, ikke faldt ind under forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der var derfor ikke grundlag for at udstede påbud i medfør af lovens § 6, stk. 4, jf. konkurrencelovens § 9. Den omhandlende aftale vedrørte andelskassens formidling af realkreditlån til BRFkredit på privatkundeområdet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Realkredit

Samhandeler

Ikke angivet