Mødedato: 24-11-1999

Aftale mellem Århus kommune og Århus Vognmandsforening vedrørende vej- og kloakvedligeholdelse

Resumé

Aarhus Kommune anmeldte en aftale indgået mellem Aarhus Kommune og Aarhus Vogn-mandsforening vedrørende vognmandskørsel i forbindelse med vej- og kloakvedligeholdelse. Parterne har ansøgt om en erklæring om ikke-indgrebserklæring, subsidiært fritagelse. Kon-kurrencestyrelsen meddelte parterne en ikke-indgrebserklæring, idet aftalen efter de forhold som styrelsen havde kendskab til, faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Vedligeholdelse

Samhandeler

Ikke angivet