Mødedato: 02-08-2023

Afgørelse om A.P. Møller-Mærsk A/S’ og Damco USA Inc.’s overtrædelse af konkurrencelovens regler om fusionskontrol

Resumé

Damco USA Inc og A.P. Møller-Mærsk A/S, der er koncernforbundne, har overtrådt reglerne om fusionskontrol, da Damco fusionerede med Pilot Air Freight Holdings LLC i maj 2022. Det har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgjort efter at have fået en henvendelse fra Damco. Fusionen skulle have været anmeldt til og godkendt af konkurrencemyndighederne i Danmark. Dette skete først i september 2022, og i oktober 2022 godkendte KFST fusionen. Sagen er videreført ved domstolene mhp. straf.