Mødedato: 19-05-2010

Abild Dyreklinik m.fl. – straffesag

Resumé

Mellem en række dyreklinkker var der indgået en aftale om vagtsamarbejde og konsultationshonorarer, der dels fastslog hvem, som stillede hvilke vagter og dels hvordan dette skulle takseres overfor kunderne. Landsretten fandt ikke at dette var konkurrencebegrænende og frifandt de tiltalte. Byretten havde derimod fundet aftalen konkurrencebegrænende og idømte de 7 tiltalte bøder på DKK 75.000 stykket.