Mødedato: 21-06-2000

AB 92 og ABT 93

Resumé

Anmeldelser af standardforbehold og faglige forbehold fra brancheorganisationerne på bygge- og anlægsområdet. Forbeholdene havde karakter af generelle aftalebetingelser, der knyttede sig til entrepriseaftaler. De lagde sig op ad Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) og det tilsvarende regelsæt for totalentreprise (ABT 93). På visse punkter adskillede standardforbeholdene og de faglige forbehold sig imidlertid fra AB 92 og ABT 93. Hovedparten af bestemmelserne i AB 92 og ABT 93 var udtryk for almindelige obligationsretlige og entrepriseretlige grundsætninger. Konkurrencestyrelsen vurderede, at disse bestemmelser fungerede som udfyldende regler på entrepriserettens område og ikke i sig selv fandtes at være konkurrencebegrænsende. Konkurrencestyrelsen meddelte parterne bag AB 92 og ABT 93, at regelsættene udgør aftaler i konkurrencelovens forstand, men at disse aftaler ikke indeholdte konkurrencebegrænsninger i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Bygge- og anlægsvirksomhed m.m

Samhandeler

Ikke angivet