Mødedato: 29-01-2003

Aalborg Portland A/S overtagelse af cementaktiviteterne i Mørchs Cement A/S

Resumé

Sagen vedrørte Aalborg Portland A/S’ overtagelse af cementaktiviteterne i Mørchs Cement A/S. Mørchs Cement A/S omsatte i 2002 cement i Danmark for ca. 50 mio. kr., og den omhandlede aftale omfatter alene Mørchs Cement A/S´ salg af cement i Danmark. Overtagelsen er ikke omfattet af fusionskontrolreglerne i konkurrencelovens § 12. Med hensyn til konkurrenceklausulen, der efter udkastet til aftale havde en varighed på 3 år, har Aalborg Portland A/S efterfølgende afkortet varigheden til 2 år. Konkurrencestyrelsen har herefter meddelt, at den finder, at aftalen om overtagelse af cementaktiviteterne i Mørchs Cement A/S med en konkurrenceklausul med en varighed på 2 år vil være i overensstemmelse med reglerne i konkurrenceloven.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 6

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Cementmarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Salg af cement