Mødedato: 17-12-2001

Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening

Resumé

Kørelærerforeningen i Ålborg var tiltalte for at have overtrådt et tidligere påbud om at indstille udsendelsen af vejlende priser. De tiltalte blev frifundet under henvisning til, at adfærden ikke kunne anses som strafbart under den daværende konkurrencelovgivning. Også omtalt i Konkurrenceredgørelse 2003, p. 318.