Mødedato: 04-12-2019

A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S

Resumé

Sagen vedrører A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S. A/S Motortramp er et investeringsselskab med fokus på shippingvirksomhed. A/S Motortramp ejer endvidere Skovselskabet af 13. december 2017 A/S, der har aktiviteter inden for skovbrug. Lomax er en dansk distributør af kontorprodukter til erhvervskunder med fokus inden for e-handel. Lomax har et bredt produktudbud af kontorprodukter fordelt på kategorierne traditionelle kontorartikler, kontormaskiner samt kontormøbler. Både MST Finance & Consult ApS og Togu ApS har ud over en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for transport- og logistikløsninger inden for reservedelslogistik, restaurationsdrift, farmaceutisk produktion, salg af cloudløsninger og software til brug for print via mobile enheder. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport- og logistikløsninger til byggesektoren, salg af råvarer til byggesektoren samt spildevandsbehandling. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Detailhandel 

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet