Mødedato: 29-03-2000

A/S Korn- og Foderstof Kompagniets tilbud på plantebeskyttelsesmidler

Resumé

Styrelsen vurderede, at Korn- og Foderstofs Kompagniet (KFK) ikke havde handlet i strid med konkurrencelovens forudbestemmelser. Da KFK ikke ansås som værende en dominerende på markedet, forelå her ikke brud på konkurrenceloevns § 11, stk. 1. Ej heller brud på samme lovs § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet