Mødedato: 30-08-2000

A/S De Forenede Teglværker

Resumé

Efter at have anmeldt en ny samarbejdsaftale mellem De Forenede Teglværkers (DFT) salgsorganisation og 9 deltagende virksomheder, måtte Konkurrencestyrelsen, endnu engang meddele DFT, at samarbejdsaftalen var omfattet af forbrudet i KL § 6, stk. 1, og ikke kunne fritages efter KL § 8, stk. 1. Samarbejdsaftalen blev betragtet som en horisontal aftale, idet de 9 selskaber ejede DFT, hvorfor der var tale om en et horisontalt pris- og mængdesamarbejde. Det blev påbudt DFT, at den anmeldte rammeaftale med tilhørende bilag skulle ophæves.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Byggematerialer (tegl)

Samhandeler

Ikke angivet