Mødedato: 18-01-2022

3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L

Resumé

Transaktionen omfatter, at 3i Infrastructure plc’s erhverr enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L.3i Infrastructure plc. 3i Infrastructure plc er et britisk børsnoteret selskab, som administreres af dets investeringsforvalter, 3i Investments plc. 3i Investments plc er et helejet datterselskab af den britiske børsnoterede koncern, 3i Group plc. 3i Group plc er en internationalt investeringsvirksomhed. 3i Infrastructure plc fokuserer på investeringer i forsynings-, transport- telekommunikation-, og social infrastruktursektorerne. ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L. er holdingselskab for ESVAGT A/S (inklusive dets datterselskaber), der har hovedkvarter i Esbjerg. De to hovedaktiviteter for ESVAGT A/S er: (i) offshore beredskabs- og redningstjenester til søs, herunder levering af standby / beredskabs- og redningsfartøjer, og (ii) overførsel af personale til levering af vedligeholdelsesaktiviteter for havvindmølleparker. Som en del heraf udfører ESVAGT A/S også supplerende aktiviteter, herunder olieudslipsberedskab, tankskibsassistance, udførelse af rigflytninger og forsyningsopgaver samt overførsel af last og mandskab til offshore olie- og gasrigge. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.
7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant