Mødedato

23 virksomheder har accepteret eller er blevet idømt bøder i ”Det store byggekartel”

Resumé

23 virksomheder har betalt bøder for sammenlagt 30,1 millioner kroner i sagen om "Det store byggekartel". Navne og bødestørrelser fremgår af pressemeddelelsen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Pressemeddelse
Opfølgning
Nej
Type
Horisontal
Skadesteori
Tilbudskoordinering
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant