Mødedato

22 virksomheder har accepteret eller er blevet idømt bøder i ”Det store Byggekartel”

Resumé

22 virksomheder har indtil december 2015 betalt bøder for sammenlagt 30,2 millioner kroner i sagen om "Det store byggekartel". Navne og bødestørrelser fremgår af et skema udarbejdet af KFST.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Pressemeddelse
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke relevant
Type
Horisontal
Skadesteori
Tilbudskoordinering
Branche
Bygge/anlæg
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant