Mødedato: 22-01-2024

16 rådgivningsvirksomheder tilknyttet Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) og Patriotisk Selskab om etablering af joint venturet DLBR P/S

Resumé

Transaktionen udgør etableringen af et joint venture, DLBR P/S, hvortil Ø90 og InterCount med dertilhørende produkter, herunder Dashboard, eOverblik og Business Rate, overdrages. Ø90 og InterCount med dertilhørende produkter er før transaktionen ejet af Landbrug & Fødevarer f.m.b.a. og udbydes af SEGES Innovation P/S. DLBR P/S skal fremover fungere som et selvstændigt fungerende joint venture. DLBR P/S overtager samtidig anparter i Grøn Marketing ApS, der har til formål at være bærer af et sikkerhedscertifikat vedrørende momsopgørelser fra Ø90, fra Landbrug & Fødevarer. Ø90 og InterCount er begge ERP-systemer, og herudover er Ø90 også et
”business analytics tool”. Ø90 benyttes af DLBR-virksomhederne og Patriotisk Selskab, mens InterCount (tidligere Ø90 Online og/eller Summax) med dertilhørende produkter benyttes af DLBR-virksomhedernes
og Patriotisk Selskabs kunder. Parterne driver alle virksomhed inden for rådgivning og formidling af viden til små og mellemstore virksomheder i en række erhverv, herunder til landmænd, gartnere og øvrige kunder i jordbrugssektoren. Rådgivningen vedrører bl.a. økonomisk og juridisk rådgivning, rådgivning om arbejdsforhold, og rådgivning inden for miljø, energi og landbrug, herunder bl.a. planteavl og husdyrproduktion. Parterne anvender bl.a. Ø90 ved levering af deres rådgivningsydelser til kunder. DLBR P/S skal tilbyde services og softwareløsninger inden for regnskabsudarbejdelse, økonomistyring, økonomisk rådgivning og øvrige relevante
serviceydelser i Danmark. DLBR P/S vil endvidere fungere som indkøbssamarbejde for parterne for navnlig indkøb af skattefaglig viden, revisionsfaglig viden og pensions- og forsikringsaftaler. KFST havde ikke indsigelser, og godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant