Sorter

Mødedato

ASG Hamlet Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over KPC Holding A/S

Resumé

KonkuTransaktionen medfører, at ASG Hamlet erhverver enekontrol over KPC Holding. KPC Holding er en dansk entreprenørvirksomhed, der tilbyder ydelser inden for udvikling og opførelse af ejendomme i Danmark. KPC Holding leverer nøglefærdige byggeprojekter til professionelle private kunder og offentlige kunder, hvor der ofte er tale om store byggeprojekter, fx hospitaler, hoteller og store lejlighedskomplekser. ASG Hamlet er et dansk holdingselskab kontrolleret af Activum SG Fund VI L.P. Activum SG Fund VI L.P. er en fond, der investerer i nichemuligheder i den europæiske ejendomssektor. ASG Hamlet er i Danmark, via sine aktiviteter i datterselskabet CASA ApS, aktiv inden for udvikling og opførelse af ejendomme i Danmark. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Flodbyen Randers P/S som et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter dannelsen af AP Ejendomme P/S' og Randers Kommunes etablering af det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S. Det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S vil efter fusionen være ejet i fællesskab af AP Ejendomme P/S og Randers Kommune. Randers Kommune vil på tidspunktet for indgåelse af aftalen eje 49 pct. af Flodbyen Randers P/S og AP Ejendomme vil eje 51 pct. af Flodbyen Randers P/S. Flodbyen Randers P/S skal forestå arealudviklingen af ca. 245.000 m2 med en forventet samlet byggeret på 170.000 etagemeter i forbindelse med et byudviklingsprojekt i Randers Kommune ved navn ”Flodbyen Randers – Byen til Vandet”. Randers Kommune driver sædvanlige kommunale aktiviteter. Randers Kommune ejer derudover selskaberne Vandmiljø Randers A/S og Randers Havn. Randers Kommune udlejer i begrænset omfang kommunale bygninger og ejer endvidere en række ældreboliger, hvor udlejning og administration håndteres af tredjepart. AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udbyder livsforsikrings- og pensionsprodukter. Som led i sine investeringsaktiviteter udvikler, driver og udlejer AP Pension via datterselskabet AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Clearhaus A/S' adgang til Arbejdernes Landsbank A/S' betalingskontotjenester

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at Arbejdernes Landsbank ulovligt har opsagt betalingsinstituttet Clearhaus som kunde. Desuden er dele af bankens vilkår for at få adgang til dens betalingskontotjenester i strid med betalingsloven. Konkurrencerådet har besluttet at anmelde overtrædelserne til politiet.

Mødedato

Alm. Brand A/S' erhvervelse af enekontrol over Codan Forsikring A/S' danske aktiviteter

Resumé

Transaktionen omfattede at Alm. Brand køb af Codan. Året inden havde Canadiske Intact Financial Cooperation købt Codan (Danmark), med Tryg som mindretalsaktionær. Med transaktionen overtog Alm. Brand det fulde ejerskab af Codan Forsikring A/S. Alm. Brand vil efter opkøbet få en andel på 20-30 procent af markedet for skadesforsikringer til erhvervskunder i Danmark, men efter omfattende analyser konkluderet Konkurrencerådet at dette ikke ramte den effektive konkurrence. Undersøgelsen har omfattet erhvervskunder, konkurrerende skadesforsikringsselskaber og forsikringsmæglere, og påviste, at Alm. Brand primært havde små- og mellemstore erhvervskunder, mens Codan primært havde større erhvervskunder. Generelt er erhvervskunderne mere prisfølsomme og gør ofte brug af forsikringsmæglere, som også medvirker til at gøre markedet mere dynamisk. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har desuden set på forskellige undersegmenter på markedet for forsikringer til erhvervskunder, men heller ikke her er viste resultaterne, at konkurrencen blev ramt. Hvad angik markedet for salg af skadesforsikring til privatkunder i Danmark ville Alm. Brand efter fusionen opnå en markedsandel på 10-20 procent.

Mødedato

Velfungerende markeder 57 - Den økonomiske regulering giver lavere priser på drikkevand

Resumé

Den økonomiske regulering af de danske drikkevandsselskaber har sikret forbrugerne lavere vandpriser. Uden reguleringen ville prisen på drikkevand i de større regulerede selskaber i gennemsnit være 13-17 procent højere, viser en omfattende analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Mødedato

The evolving concept of market power in the digital economy – Background note

Resumé

This paper explores how the concept of market power is being applied and adapted to digital markets, as well as the implications for competition policy. First, based on competition authority decisions and academic literature, it identifies the main contributors to market power in digital markets, including the role of network effects, economies of scale and scope, data, multi-homing and switching costs. The paper also considers whether these contributors are unique to digital markets, and some of the conceptual questions authorities have faced in assessing digital firms’ market power. Next, this paper reviews a range of concepts and terms recently applied to digital market dynamics that are related to market power. This includes particular types of “power” held by firms in digital markets (e.g. bottleneck power), and designations developed to capture the influence of specific firms in the context of new regulatory initiatives (e.g. gatekeepers). Finally, the paper considers several competition policy challenges related to market power in the digital era, including questions about the relationship between new regulatory concepts related to market power and established enforcement concepts such as dominance. It also highlights the risk of growing divergences in the application of new regulatory designations. This paper concludes that market power should remain a core guiding principle as the competition policy community faces these challenges.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Novo Holdings A/S’ erhvervelse af enekontrol over Dades A/S

Resumé

Ved transaktionen opnår Novo Holdings enekontrol over Dades, idet Novo Holdings bliver Novo Holdings majoritetsaktionær med kontrol over i alt 53,55 % af aktierne. Novo Holdings er et investerings- og holdingselskab, som ejes 100 % af Novo Nordisk Fonden. Novo Holdings understøtter Novo Nordisk Fondens strategiske og kommercielle målsætninger ved at foretage langsigtede investeringer inden for Life Science og andre områder, herunder fast ejendom. Novo Holdings har til formål at investere fondens formue bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast. Dades er et ejendomsselskab, som fokuserer på drift, køb og udvikling af attraktive erhvervs- og boligejendomme samt butikscentre i særligt Storkøbenhavn og øvrige større byer i Danmark. Dades ejer 67 kontorejendomme og 11 butikscentre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Selskabets omsætning udgøres af lejeindtægter. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt