Sorter

Mødedato

Digital 9 Infrastructure plc's erhvervelse af fælles kontrol over Arqiva Group Limited sammen med Macquarie Group Limited

Resumé

Transaktionen indebærer, at D9 (gennem datterselskabet D9 Wireless Opco 2 Limited) erhverver 48,02 pct. af stemmerettighederne i Arqiva Group Limited (”Arqiva”) fra Frequency Infrastructure Communications Assets Limited (”Frequency”). Inden fusionen havde Frequency og Macquarie Group (gennem datterselskabet MEIF II) fælleskontrol over Arqiva. Med transaktionen får D9 fælleskontrol over Arqiva sammen med Macquarie Group. Arqiva er et selstændigt fungerende joint venture, der udbyder broadcast-, data-, netværk- og kommunikationstjenester i Storbritannien. Arqiva er ikke aktiv i Danmark. D9 er et børsnoteret selskab i Storbritannien, som har investeret i datacentre, undervandskabler og "fixed wireless access" infrastruktur projekter i Storbritannien, Irland og Island. D9 er aktiv i Danmark gennem Aqua Comms Designated Activity Company (”Aqua Comms”). Aqua Comms er en irsk operatør, som ejer og styrer to undersøiske kabelsystemer America Europe Connect-2 (AEC-2) og North Sea Connect (NSC). AEC-2 er et undersøisk kabelsystem, der forbinder New Jersey i USA med Danmark. NSC er ligeledes et undersøisk kabelsystem, der forbinder Newcastle i Storbritannien med Danmark. Aqua Comms har 3 danske datterselskaber. Macquarie Group er aktiv i Danmark via sit ejerskab og indirekte kontrol af TDC Gruppen. TDC Gruppen ejer bredbåndsinfrastruktur og har aktiviteter inden for bl.a. tv- og bredbåndsløsninger.

Mødedato

Axcel VI Fondens erhvervelse af enekontrol over NTI Group ApS

Resumé

Transaktionen omfatter, at Axcel VI Fonden erhverver enekontrol over NTI Group ApS. NTI Group ApS er distributør af it-software og relaterede services, herunder opsætning, udvikling, add-on software, oplæring og rådgivning i forbindelse med salg. NTI leverer Product Lifecycle Management ("PLM") softwareløsninger, der inkluderer softwareløsningerne Computer Aided Design (“CAD”), Building Information Modelling (“BIM"), Computer Aided Engineering (“CAE”) og Computer Aided Manufacturing (“CAM”). NTI Group ApS er aktiv i Danmark, Tyskland, Island, Norge, Sverige, Holland, Italien og Spanien. Axcel VI Fonden er en af flere Axcel-fonde, der investeringer i mellemstore virksomheder i Norden. Flere af Axcel VI Fondens porteføljeselskaber er aktive inden for IT-området, herunder Addpro, ProData, Loopia, SuperOffice, BullWall, Phase One, Picca Automation og Frontmatec. Axcel VI Fonden er derudover ved at erhverve ITservicevirksomheden ITM8. AddPro leverer IT-ydelser til virksomheder på tværs af IT-værdikæden, herunder application development, administration, cloud computing, ITinfrastruktur, optimering af CRM-systemer, IT-sikkerhed og andre digitale løsninger. ITM8 er udbyder af it-services og fokuserer på fire forretningsområder inden for IT-services: Cloud Services, Digital Transformation, Application Services og Cyber Security. ITM8 har endvidere aktiviteter vedrørende salg af IT-produkter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

fusionen mellem Aktieselskabet Schouw & Co. og Enics Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at aktieselskabet Schouw & Co erhverver enekontrol over Enics AG gennem holdingselskabet Selskabet af 20.06.2022 A/S. Den tidligere ejer af Enics AG, Ahlstom Capital Oy, vil fortsat eje 20 pct. af aktierne i Enics AG via Selskabet af 20.06.2022 A/S. Enics AG er en schweizisk funderet elektronikproducent, der leverer såkaldte Electronics Manufacturing Services. Electronics Manufacturing Services omfatter levering af produkter og tjenester til originalproducenter af elektronik, herunder blandt andet vedrørende produktdesign, prototyping, produktion, test, distribution og eftersalgsservice. Enics AG’s kunder er industrielle elektronikvirksomheder, herunder blandt andet producenter af tog og elevatorer. Enics AG har produktionssteder i Kina, Estland, Finland, Slovakiet, Sverige, og Malaysia. Aktieselskabet Schouw & Co. er et børsnoteret industrikonglomerat med en række internationale industrivirksomheder i sin investeringsportefølje, herunder blandt andet elektronikproducenten GPV International A/S (”GPV”). GPV er aktiv inden for Electronics Manufacturing Services og specialiseret i levering af produkter og tilknyttede tjenester inden for elektronik, mekanik, kabelføring og mekatronik. GPV’s kunder omfatter blandt andet store internationale producenter inden for medtech-, industri-, cleantech- og transportsektoren. GPV har produktionssteder i Østrig, Kina, Danmark, Tyskland, Mexico, Slovakiet, Sri Lanka, Schweiz og Thailand. Aktieselskabet Schouw & Co. ejer endvidere virksomhederne BioMar (producent af foder til industrielt fiskeopdræt), Hydra-Specma (producent af hydraulik til industrien). Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens (producenter af såkaldt nonwovens/ikke-vævet stof til brug i henholdsvis hygiejne- og industriprodukter). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Sedgwick Europa B.V.’s erhvervelse af enekontrol over Sedgwick Leif Hansen A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Sedgwick Europa opnår enekontrol over Sedgwick Leif Hansen. Sedgwick Leif Hansen er aktiv inden for forsikringsrelaterede services. Sedgwick Leif Hansen leverer ydelser inden for behandling af skader fra arbejdsskader og ulykker, taksering, risikovurdering samt skadebehandling i Danmark. Sedgwick Leif Hansen leverer ydelser til bl.a. forsikringsselskaber, selvforsikrede offentlige myndigheder, kommuner, regioner og øvrige offentlige institutioner. Sedgwick Europa er del af Sedgwick-koncernen, som er en del af kapitalfonden Carlyle Group. Sedgwick-koncernen er en global udbyder af teknologibaserede løsninger til risikostyring, forsikringsstyring og integreret forretningsstyring. Sedgwick-koncernen leverer bl.a. ydelser vedrørende skadesbehandling, skadesafregning, skadesrådgivning og bygningssanering. Sedgwick-koncernen leverer forsikringsrelaterede ydelser som tredjepartsudbyder til bl.a. forsikringsgivere, selvforsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, forsikringsmæglere og myndigheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Armorica Danmark ApS’ (inkl. OKNygaard og Malmos) erhvervelse af enekontrol over Grøn Vækst A/S

Resumé

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse hvor Armorica Danmark ApS erhverver 100 pct. af aktierne i Grøn Vækst A/S. Armorica Danmark ApS erhverver herved enekontrol over Grøn Vækst A/S. Grøn Vækst A/S er en dansk anlægsgartnervirksomhed, der udfører udendørs ejendomsservice og mindre anlægsopgaver, herunder pleje, vedligehold og renhold af udendørsarealer samt opgaver i tilknytning hertil, fx beskæring, beplantning og fældning, etablering af gravsteder og jord- og gravearbejde. Grøn Vækst A/S har ligeledes aktiviteter inden for vintertjeneste og glatførebekæmpelse. Grøn Vækst A/S har kun aktiviteter i Danmark. Armorica Danmark ApS er en del af Idverde Group, som er en europæisk anlægsgartnervirksomhed. I Danmark har Armorica Danmark ApS aktiviteter via tre datterselskaber: OKNygaard A/S, Malmos A/S og ZinCo Danmark A/S. OKNygaard A/S er en anlægsgartnervirksomhed med aktiviteter inden for udendørs ejendomsservice, mindre og større anlægsopgaver, samt vintertjeneste og glatførebekæmpelse. Malmos A/S er en anlægsgartnervirksomhed med aktiviteter inden for etablering af større specialiserede anlægsopgaver. ZinCo Danmark A/S er leverandør af specialiserede materialer til større anlægsopgaver, herunder løsninger til etablering og klimatilpasning af grønne tage.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Resumé

KFST har gennemført en analyse af konkurrencen mellem bankerne. Analysen indikrer konkurrenceproblemer. Mange kunder opfatter markedet som komplekst og har svært ved at sammenligne banker og produkter. Samtidig viser analysen, at kunderne har svært ved selv at sammenligne banker og produkter samt gennemskue konsekvensen af deres valg. Cirka 40 procent af dem, der overvejer at skifte bank, gør det ikke på grund af kompleksiteten. Gennemsnitligt skifter cirka fem procent af privatkunderne årligt primær bank. Niveauet har været stabilt de seneste ti år. Kundemobiliteten er forholdsvis lav sammenlignet med andre markeder, mens mobiliteten omvendt ser ud til at være relativt højt set i et internationalt perspektiv. Mobiliteten dækker over, at der er en stor gruppe inaktive kunder på markedet. Eksempelvis har 60 procent af kunderne ikke skiftet primær bank de seneste 14 år. Generelt er kunderne tilfredse med deres eget valg af bank. Over halvdelen vil anbefale andre at bruge den, mens kun otte procent vil fraråde det. Samtidig er størstedelen af kunderne — knap 70 procent — tilfredse eller meget tilfredse med deres bank. Salget af andre finansielle produkter via bankerne har væsentlig betydning for bankernes indtjening og for konkurrencen på de tilstødende markeder. Tidligere analyser peger på konkurrenceproblemer på flere af disse markeder. Det gælder for eksempel realkredit, investeringsforeningsbeviser og på dele af betalingsmarkedet.

Mødedato

Nordic Capitals erhvervelse af RiskPoint Holding A/S

Resumé

Transkationen omfatter, at Nordic Capital XI L.P ("Nordic Capital") erhverver fælleskontrol over RiskPoint Holding A/S ("RiskPoint"). Efter transaktionen vil RiskPoint være underlagt fælleskontrol af Nordic Capital og RP Partner Co. RP Partner Co. bliver stiftet i forbindelse med transaktionen og ejes af de eksisterende kapitalejere i RiskPoint. Nordic Capital erhverver med transaktionen [en mindretalspost] i RiskPoint. RiskPoint driver virksomhed som forsikringsagent, herunder markedsfører, forvalter og indgår forsikringsaftaler på vegne af forsikringsselskaber. RiskPoint er, som Managing General Underwriter, bemyndiget af forsikringsselskaber til at udvikle egne forsikringsprodukter og foretage risikovurdering af potentielle kunder. RiskPoint tilbyder og administrerer forsikringsprodukter som ansvars-, ejendoms- og rejseforsikring, samt en række nicheprodukter som cyberforsikring. RiskPoint har hovedsæde i Danmark, men er aktiv i flere lande, fx i Sverige og Spanien. Nordic Capital er en kapitalfond, der investerer i store og mellemstore virksomheder særligt i Europa og Norden. Nordic Capital har kontrollerende ejerandele i en række porteføljeselskaber inden for forskellige områder, herunder inden for finansielle services, teknologi, betalingsløsninger og sundhedssektoren. Nordic Capital har endvidere kontrollerende ejerandele i den svenske forsikringsmægler, Max Matthiessen. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Bettcher Industries Inc.’s erhvervelse af Frontmatec Holding II ApS og Frontmatec Holding III ApS

Resumé

Fusionen indebærer, at Bettcher via selskabet Merlin DK Bidco ApS erhverver 100 pct. af aktierne i Frontmatec Holding II ApS og Frontmatec Holding III ApS. Bettcher opnår herved enekontrol. Frontmatec udvikler, producerer og sælger automatiserede systemer, instrumenter, software og produkter til forarbejdelse af kød, herunder til vurdering af slagtekroppe, produktionslinjer for slagtning, produktionslinjer for skæring og udbening, hygiejne og styresystemer til logistik, pakning og service. Frontmatec sælger også avanceret håndbetjent værktøj til brug i forbindelse med deres proceslinje. Hovedforretningsområdet er løsninger til slagterier, som omfatter løsninger (systemer og udstyr) til slagterier inden for svin, okse og lam. Bettcher er ejet af det amerikanske investeringsfirma KKR & Co. Inc. (”KKR”). KKR er en global investeringsvirksomhed, som tilbyder asset management og løsninger inden for kapital markeder og forsikring. Bettcher er aktiv inden for produktion og salg af håndholdte trimmere, klippeværktøjer og lignende udstyr til brug for forarbejdning af fødevarer og til medicinal industrien. Bettcher har hovedsæde i Birmingham, Ohio, USA og har ingen ansatte i Danmark. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Mødedato

Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S som et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter skabelsen af det selvstændigt fungerende joint venture Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S. Dette vil være ejet i fællesskab af Odense Kommune, AP Ejendomme, Civica og FAB, hvor hver part vil besidde en ejerandel på 25 pct. på tidspunktet for oprettelsen af Arealudviklingsselskabet. Efter indskud af samtlige relevante arealer i Vollsmose i Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S vil Odense Kommune besidde en ejerandel på ca. 25 pct., AP Ejendomme vil besidde en ejerandel på 25 pct., Civica vil besidde en ejerandel på ca. 36 pct. og FAB vil besidde en ejerandel på ca. 14 pct. Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S skal forestå arealudviklingen samt salg af byggeretter i et af Transport-, Bygnings- Boligministeriet fastsat afgrænset område i Vollsmose i forbindelse med byudviklingsprojektet ”Fremtidens Vollsmose”. Odense Kommune driver sædvanlige kommunale aktiviteter. Odense Kommune ejer derudover en række selskaber relateret til offentlige aktiviteter. Odense Kommune udlejer i begrænset omfang kommunalt ejede bygninger. Dette vedrører primært boligudlejning til ældrecentre, støttecentre og lignende. Derudover har Odense Kommune en mindre portefølje af boligudlejningsejendomme, der udlejes til boligsociale formål. Endelig har Odense Kommune en mindre portefølje af erhvervsejendomme, der udlejes til private. Ejerskabet til disse erhvervsejendomme er nødvendiggjort af kommunale planmæssige forhold, herunder eksempelvis byudvikling og trafikplanlægning.¨AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab, som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udbyder livsforsikrings- og pensionsprodukter. Som led i sine investeringsaktiviteter udvikler, driver og udlejer AP Pension via datterselskabet AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Civica er en almen boligorganisation, der har som kerneaktivitet at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere alment boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Civica udlejer mere end 11.000 almene boliger, hvoraf hovedparten er placeret i Odense og Middelfart. FAB er en almen boligorganisation, der har som kerneaktivitet at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere alment boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. FAB udlejer mere end 8.000 almene boliger, der alle er placeret på Fyn, herunder i Odense.¨Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Renta Danmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over Lohke Materieludlejning A/

Resumé

Transaktionen medfører, at Renta erhverver enekontrol over Lohke. Lohke er aktiv med udlejning af maskiner og materiel, hvilket blandt andet omfatter anlægsmateriel, byggemateriel, teleskoplæssere, gaffeltrucks, lifte, stilladser, stiger og skurvognsmateriel til professionelle kunder. Lohke har hovedsæde i Hvidovre, og har 5 depoter lokaliseret i Hvidovre, Hedehusene, Hillerød, Esbjerg, og Aarhus. Renta er ejet af Renta Group Oy, der ultimativt er ejet af IK Investment partners, der blandt andet har porteføljeselskaberne Løgismøse Meyers, Optimum Group og Advania Group. Renta er aktiv med udlejning af blandt andet maskiner, stilladser og containere til private og professionelle kunder. Herudover er Renta også aktiv med installations- og designtjenester til byggepladser, fx el, transport og gangbroer. Renta er aktiv i Danmark, Finland, Sverige, Norge og Polen. I Danmark har Renta depot i Glostrup. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt