På denne side findes en database over danske konkurrencerets-afgørelser.

Databasen rummer alle danske afgørelser fra Konkurrencerådet, Konkurrence & Forbrugerstyrelsen samt Konkurrenceankenævnet siden 1. januar 1998 samt enkelte førend dette. Endvidere er pressemeddelelser, notater og vejledninger medtaget sammen med udvalgte danske og udenlandske analyser, betænkninger og rapporter. Via søgefeltet kan der søges direkte i teksten. Resume og branchekode er tilføjet og ikke hentet direkte fra afgørelserne. I kolonnen proces er det angivet om sagen aktuel er videreført i ankenævn eller ved domstol eller som erstatningssag eller straffesag. Efterhånden som disse lukkes overføres oplysningen til resumefeltet.

Databasen er stadig under opbygning i forhold til resumer, branchekoder og krydsreferencer. Databasen er dog komplet i forhold til søgning i de underliggende afgørelser m.v. Enkelte sager har ikke kunne skaffes i søgebart pdf. format og navnlig domme og kendelser kan mangle. Spørgsmål, rettelser eller forslag til ændringer kan rettes til Christian Bergqvist på cbe@drbergqvist.dk, der endvidere meget gerne hører om oversete sager.

Databasen er opbygget med støtte fra Dreyers Fond og nedenstående virksomheder.